+370 5 2473329
info@advokatopagalba.lt

Drausminė nuobauda

Pagal LR DK 237 str. galimos drausminės nuobaudos yra pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo.


Skiriant drausminę nuobaudą reikia atsižvelgti į darbo drausmės pažeidimo sunkumą, pažeidimo sukeltus padarinius, darbuotojo kaltę, aplinkybes, kuriomis buvo padarytas darbo drausmės pažeidimas, ankstesnį darbo funkcijų vykdymą (kaip darbuotojas dirbo anksčiau). Turi būti atsižvelgiama ir į kitus darbo drausmės pažeidimo padarymo veiksnius – motyvus, darbuotojo mentalitetą ir pan.


Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Esant materialaus pobūdžio nusižengimams, kai darbuotojo veika padaro žalą darbdaviui, darbuotojui gali būti taikoma kartu ir drausminė, ir materialinė atsakomybė.


Darbuotojui padarius drausmės pažeidimą reikia:
     ♦ raštu pareikalauti pateikti pasiaiškinimą. Reikalavime pasiaiškinti turite išdėstyti: kokį konkretų pažeidimą darbuotojas yra padaręs, nurodoma jo padarymo laikas, vieta, pagrindiniai darbuotojo kaltės įrodymai, kitos reikšmingos aplinkybės bei data, iki kada turi pateikti pasiaiškinimą; 
     ♦ jeigu darbuotojas pasiaiškinimo nepateikia iki nurodytos dienos, nuobauda skiriama be pasiaiškinimo, įsakyme dėl drausminės nuobaudos paskyrimo pažymint – paaiškinimo nepateikė. Jeigu darbuotojas pasirodo, bet atsisako susipažinti su įsakymu, dalyvaujant liudininkams reikia surašyti aktą, kad jis su įsakymu supažindintas, bet pasirašyti atsisakė; 
     ♦ nuobaudos skyrimas įforminamas įsakymu. Su šiuo įsakymu darbuotojas privalo būti supažindintas pasirašytinai; 
     ♦ pasirašomas įsakymas dėl atleidimo iš darbo, jeigu nusprendžiama darbuotoją atleisti (tą pačią dieną kaip ir įsakymas dėl nuobaudos paskyrimo).

Kontaktai

Darbo laikas
I-V 8:00 - 17:00 val.
(kitu laiku pagal išankstinį susitarimą)


Advokatas Vilniuje

Laisvės pr. 88, 06125 Vilnius
Tel. +370 5 2473329
El. p. info@advokatopagalba.lt

Advokatas Telšiuose

Kęstučio g. 10–3, 87122 Telšiai
Tel. +370 444 60688
El. p. info@advokatopagalba.lt

Domina teisinės paslaugos?

Palikite kontaktus ir mes susisieksime su Jumis per 12 darbo valandų.